Torsdag meldte Grieg Seafood at miljøundersøkelsen etter klorutslippet ved slakteriet deres Simanes i Alta er klar.

96.000 laks, som sto i fire ventemerder, døde som følge av hendelsen 10. august. Klor brukes for å desinfisere vann etter at det er anvendt i slakteprosessene ved anlegget.

Dette er blant funnene Akvaplan-niva har funnet gjennom sin undersøkelse:

  • Utslippet ikke påvirket Altafjorden.
  • Utslippet kun i forbigående omfang påvirket en svært liten del av Kåfjorden.
  • Rekolonisering av arter som er gått tapt i nærområdet rundt slakteriet ventes å skje relativt raskt.
  • Observasjoner av levende fisk av en rekke arter viser at rekolonisering av fiskesamfunnet fant sted svært raskt.
  • Bløtbunnsamfunnet undersøkt ved anlegget var hovedsakelig upåvirket.

Ny undersøkelse i høst

Ifølge Griegs pressemelding har Akvaplan-niva undersøk området blant annet ved visuell kartlegging av sjøbunnen ved hjelp av fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), strandsonebefaring, bunnmiljøundersøkelse, modellering av klorspredning i vannsøylen og vannprøver.

– Klorutslippet har ført til tap av et begrenset antall villfisk, hovedsakelig torsk og sei samt noen få ikke-identifiserbare arter (ut fra ROV bildene); men antagelig torskefisk. Torsk og sei er vanlig forekommende arter. Observasjoner av levende fisk av en rekke arter viser at rekolonisering av fiskesamfunnet fant sted svært raskt, skriver Akvaplan-niva.

Grieg har varslet at en ny bløtbunnsundersøkelse skal gjennomføres senere i høst. Dette er en del av ordinære driftsplaner, men vil ifølge selskapet også fungere som en oppfølgingsundersøkelse.

– Jeg er lettet over at miljøkonsekvensene er lokale og forbigående, at utslippet ikke har påvirket Altafjorden. Heldigvis vil restitusjon og rekolonisering rundt slakteriet ifølge miljøundersøkelsen gå raskt. Like fullt er hendelsen svært alvorlig, og noe som ikke skal skje. Særlig vondt er det å tenke på hva fisken vår har gått gjennom. Som vi har sagt før – dette er en fiskevelferdstragedie, uttaler Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark, i pressemeldingen.