I en pressemelding opplyser Fiskeridirektoratet at kartlagte gytefelt for torsk er oppdatert med de nyeste feltdata fra Rogaland (2020) og Sogn og Fjordane (2021).

Direktoratet viser til at oppdateringen har betydning for hvor det er lov å badebehandle med legemidler mot lakselus, og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Etter oppdateringen omfattes flere akvakulturanlegg i Rogaland og Vestland (tidligere Sogn og Fjordane fylke) av forbudet.

Forbudssonene er vist i Fiskeridirektoratets kartverktøy om lusebehandling.

Direktoratet ber nå aktører som har akvakulturtillatelse og brønnbåtselskap om å sjekke om oppdateringen har medført endring av forbudssoner for badebehandling mot lakselus, og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes.