Nå er prosessen med å få tilbake miljømerket fra Marine Stewardship Council (MSC) et skritt nærmere målet. Forrige uke kom det nemlig en ny MSC-rapport om det norske torskefisket. Dette er en såkalt Public Comment Draft Report som blant annet har en vurdering av om fisket anbefales for sertifisering eller ikke.

Fristen for å komme med kommentarer til rapporten er 15. september.

Tor Bjørklund Larsen har ansvar for miljøsertifisering i Norges Fiskarlag. Foto: Lena Knutli

Samler inn kommentarer

Gruppen som jobber med denne sertifiseringen i Norge opplyser overfor Intrafish.com at denne siste utviklingen er en milepæl.

– De foreløpige konklusjonene i denne rapporten er positive når det gjelder sertifisering, sier Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag til Intrafish.com. Larsen er ansvarlig for miljøsertifisering og bestandsforvaltning i Fiskarlaget.

– Nå er det opp til gruppa å samle inn og vurdere kommentarene fra interessentene.

Forsinkelser

Miljømerket kan være viktig for å få solgt norsk torsk til utlandet, spesielt i det europeiske og amerikanske markedet.

Opprinnelig hadde sertifiseringsselskapet DNV et mål om at denne rapporten skulle være på plass i mars i år og en reseritifsering skulle være klar til juni.

Prosessen har tatt lengre tid enn forventet av ulike årsaker. Likevel er det fortsatt mulighet for å gjenopprette MSC-sertifiseringen før vinterfisket starter neste år.

– Vi er fortsatt på rett spor for å fullføre sertifiseringen i oktober, men som alltid er dette en pågående prosess, og prosjektet er ikke fullført før det er fullført, bekrefter Larsen.

MSC og kysttorsk:
  • Det kystnære fisket etter torsk og hyse mistet MSC-sertifiseringen sin i 2021.
  • Er fisken fanget innenfor 12 nautiske mil i Norge, må den nå sendes ut i markedet uten miljøsertifikatet som garanterer at fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri.
  • Årsaken er den uløste kysttorskproblematikken.
  • Hysa mistet sitt MSC-sertifikat 26. april 2021, torsken den 15. august samme år.

To tredjedeler

Omtrent to tredjedeler av torsken som landes i Norge fiskes innenfor 12-mila. Med utgangspunkt i at Norges torskekvote er på 260.782 tonn i år, betyr det at rundt 173.000 tonn torsk mangler MSC-sertifisering i 2023.

Prosessen for å resertifisere fisket ble offisielt igangsatt 15. september i fjor.

Torskefisket utenfor 12-mila er fremdeles MSC-sertifisert.