Fishing for Litter ble startet som et pilotprosjekt i 2016, og er en frivillig, ordning der fiskere kan levere inn avfall de får opp fra sjøen, gratis i utpekte havner.

Miljødirektoratet har på høring forslag om å erstatte ordningen med en generell havneavgift. Ifølge Miljødirektoratet vil det nye regimet koste fiskeflåten mellom 5,9 og 7,5 millioner kroner årlig, som vil gi et snitt på mellom 1000 kroner og 1400 kroner i årlig merkostnad per fartøy.

Fiskebåt har levert sitt høringssvar, og skriver der at de generelt er positiv til dette - men at de vil ha staten med på spleiseslag.

- Vi mener det vil være mer riktig at kostnaden med opprydding blir delt gjennom et spleiselag mellom fiskeflåten, resten av skipsfarten, havnene og staten. For eksempel vil en utfasing av Fishing for Litter-ordningen kunne frigjøre årlige midler til ein slik tilskuddsordning. Det bør helt klart være mulig å finne en ordning på dette som innebærer lite eller ingen administrative kostnader, heter det i høringssvaret fra Fiskebåt.

Fishing for Litter
  • En ordning hvor fiskere bidrar med sin frivillige innsats og leverer inn avfall de får opp fra sjøen.
  • Ved mottakene kan fiskerne levere avfallet gratis og på en enkel måte.
  • Typer og mengder avfall registreres slik at forebyggende tiltak kan målrettes best mulig.
  • Ordningen inngå i en handlingsplan mot marin forsøpling under OSPAR – et samarbeid mellom landene ved Nord-Øst-Atlanteren.
  • Ordningen med Fishing for Litter ble opprettet som et pilotprosjekt i 2016.
  • Fishing For Litter er i dag etablert i 11 norske havner
  • Ordningen finansieres av Miljødirektoratet og drives i samarbeid med SALT og Nofir, i tillegg til en rekke aktører langs kysten.