Fiskebåt melder på sine nettsider torsdag at Miljødirektoratet foreslår forbud mot isbryting i Svalbards territorialfarvann.

Forbundet Fiskebåt mener dette kan skape problemer for rekefisket.

Det er i forbindelse med en høring om endringer av Svalbardmiljøloven og tilhørende forskrifter at Miljødirektoratet forslår et forbud mot isbryting.

Forskriften gjelder i utgangspunktet i hele Svalbards territorialfarvann, inkludert viktige rekefelt: rekefelt på Isfjorden, Forlandssundet, Kongsfjord/Krossfjord og Hinlopen er alle innenfor territorialfarvannet.

- Kan få konsekvenser

- Normalt vil reketrålere ikke fiske på felt med fast is, og heller ikke forsere tykk is. Forbudet vil likevel gjøre det umulig å drive rekefiske på feltene fra november/desember og til et godt stykke utpå våren, siden forbudet også gjelder «is som er i ferd med å legge seg». Forbudet kan dermed få konsekvenser for norsk rekenæring både på sjø og på land, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt, i en uttalelse på Fiskebåts nettsider.

- Må tas ut av forslaget

Ifølge Vaskinn er rekefisket ved Svalbard en viktig aktivitet også i forhold til norsk tilstedeværelse og suverenitet over øygruppen.

- Rekefisket er store deler av året, eneste norske økonomiske aktivitet i farvannet rundt Svalbard. Vi mener derfor at forbudet mot isbryting må tas ut av forslaget til lovendringer, sier Vaskinn.