Fredag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) den nasjonale statistikken for fangst av laks, sjøørret og sjørøye i elv. I en pressemelding opplyser Miljødirektoratet at fangsten i elv ikke har vært mindre siden 1956, og legger til at det den gang kun ble rapportert fra en tredjedel av elvene som rapporterer i dag.

I 2021 ble det fanget 289 tonn laks i elv. Snittet de fem foregående årene var 427 tonn.

– Legger man dette sammen med tallene for laksefiske i sjø, som i 2021 var 98 tonn med faststående redskap og 0,2 tonn med stang og håndsnøre, er resultatet tidenes dårligste lakseår i Norge, skriver direktoratet.

– Bekymrer oss

Miljødirektoratet fastsatte nye fiskebestemmelser i 2021, som innebar at mulighetene for å fiske i sjø ble betydelig redusert, samtidig som det i mange vassdrag ikke lenger ble tillatt å fiske.

– Den store nedgangen i fangst kan ikke bare forklares med de reviderte fiskebestemmelsene eller med dårlige fiskeforhold, men skyldes nok også at færre laks enn tidligere har overlevd oppholdet i havet og kommer tilbake til elva. Dette bekymrer oss, og viser at innskrenkningene i fisket i 2021 har vært nødvendige, uttaler Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i pressemeldingen.

Avventer statusrapport

Innstramningene i fisket i sjø og elv i fjor var basert på en laksemengde tilsvarende de fem foregående årene. Siden mengden laks som kom fra hav til elv i fjor ser ut til å ha vært langt lavere enn tidligere, uttaler Habro at hun er spent på om innstramningene i fjor har vært tilstrekkelige.

– Vi må nå avvente statusrapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning før vi kan si mer sikkert om det var nok laks i elvene høsten 2021 til å sikre god reproduksjon, sier Hambro.