Gjenfangstdata fra merkeforsøk viser at makrellen tar nye veier og drar lenger etter hvert som den blir eldre og større, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

«Autopassbrikker»

Tidligere har Havforskningsinstituttet brukt stålmerker i buken på makrellen, som har vært en ressurskrevende manuell overvåking.

I 2011 valgte instituttet å gå over til RFID-teknologi. Det fungerer som autopassbrikken vi har i bilen. Det betyr at all gjenfangst registreres automatisk på fiskemottakene, viser Havforskningsinstituttet til. I dag skannes omtrent ti ganger mer makrell enn før. I tillegg har også Island bidratt med egne merkeforsøk av makrell på beitevandring vest av Reykjavik.

Aril Slotte trekker frem at næringen har bidratt aktivt til det massive datamaterialet en i dag har på makrell. Foto: Arne Fenstad

– Innføringen av den nye teknologien og internasjonalt samarbeid fra 2014 av var en liten revolusjon, sier Aril Slotte, ansvarlig forsker for merkeforsøkene.

Det førte til en formidabel økning av gjenfangster over en lengre periode av året og med større geografisk utbredelse.

– Dette åpnet også opp for at vi kan bruke dataene til mer detaljerte studier av vandringsdynamikk når tidsserien blir lang nok, forklarer Slotte i meldingen.

Vandringssykluser

Som en del av prosjektet «SIS-høsting» har forskere fra Havforskningsinstituttet og kollegaer fra Island, Færøyene og Skottland sett nærmere på betydningen av makrellens størrelse og vekst for fiskens årlige vandringssykluser mellom gyte-, beite- og overvintringsområder. Resultatene fra studien er nylig publisert i «Frontiers in Marine Science».

– Konklusjonen vår er at størrelsen på fisken åpenbart har betydning, sier Slotte.

Illustrasjon som viser hvordan en makrell mulig endrer sitt vandringsmønster når den blir eldre og større, og øker sitt vandringspotensial. Foto: (Ono et al. 2022)

Havforskerne så at den største makrellen vandret lengst vestover mot Island og Grønland, og lengst nordover mot Svalbard for å beite gjennom sommeren. Om høsten returnerte den til Shetlandsområdet for å overvintre på et senere tidspunkt enn den mindre makrellen.

Men samtidig var den største fisken også tidligst ut igjen da vandringen mot gyteområdene begynte. Den ble typisk observert lengst sør i gyteområdene allerede i januar og februar.

Black week: 6 uker for 60 kr
Ikke vær bakpå når Stortinget slenger nye føringer på bordet! Tilbudet varer til 27. november.

– Vi fant også at makrell fra et bestemt merkeforsøk og av en viss størrelse, endret sitt vandringsmønsteret sitt da den ble eldre. Dette var synlig fordi vi fulgte gjenfangstene over flere år. Bildet viste at makrellen vandrer lengre og lengre, etter hvert som den gjennom årenes løp vokser seg større, forklarer Slotte.