Det melder Havforskningsinstituttet tirsdag.

Årlig analyserer instituttet innholdet i ulike marine oljer som selges som kosttilskudd, på oppdrag for Mattilsynet. I 2021 ble ti ulike oljer analysert. Syv fiskeoljer, to seloljer og én blandingsolje av fisk- og planteolje.

Ingen over grenseverdi

Oljene ble undersøkt for innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, og grunnstoffene arsen, kvikksølv, kadmium, bly og selen.

– Innholdet av organiske miljøgifter varierte mellom de ulike oljene som ble undersøkt, men ingen av oljene hadde nivåer over de øvre grenseverdiene som gjelder i Norge og EU for lovlig omsetning av marine oljer som brukes som kosttilskudd, sier forsker Bente Nilsen i en pressemelding.

Nivåene av tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly var lave i alle oljene som ble undersøkt, og ingen av oljene hadde nivåer over grenseverdiene, ifølge Havforskningsinstituttet.