Hyse i Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet har lave nivåer av tungmetaller. Det viser en stor undersøkelse gjort over fire år, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

I perioden 2015 til 2019 har forskere ved Havforskningsinstituttet gjort en omfattende kartlegging av viktige fremmedstoffer i hyse.

Analyserte filet- og leverprøver

Filet- og leverprøver ble analysert for et utvalg av grunnstoffer, deriblant tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv.

Ifølge instituttet hadde ingen enkeltfisk nivåer av tungmetaller i filet over grenseverdiene som er satt for omsetning av fisk i EU og Norge. Innholdet av tungmetaller i filet var generelt lavt, viser instituttet til.

Nivåene av kvikksølv i filet av hyse fra Nordsjøen var noe høyere enn i hyse fra Norskehavet og Barentshavet.

– Dette er likt som vi har sett at det tidligere er rapportert for torsk i disse områdene. Samtidig var arsennivåene noe høyere i hysefilet enn det vi har sett hos torsk og sei, men lavere enn i filet fra blåkveite, sier forsker Tanja Kögel.

– Ikke uventet

I hyseleveren var gjennomsnittsverdiene av dioksiner og dioksinlignende PCB like over EU og Norges grenseverdi, mens gjennomsnittet av miljøgiften PCB6 var over grenseverdien på noen enkeltstasjoner, viser instituttet til.

– Dette er ikke uventet, siden tilsvarende ofte blir funnet i lever av fisk med mager filet, for eksempel i basisundersøkelsen for torsk. Slik lever vil også gå til tranproduksjon der den renses, og derfor vil ikke disse miljøgiftene være et problem for forbrukerne, sier Kögel.