Det er godt dokumentert at mye av plasten på strendene på Norskekysten kommer fra fiskerinæringen. Heggebø sier seg enig i det. Grovt sett er