Det er godt dokumentert at mye av plasten på strendene på Norskekysten kommer fra fiskerinæringen.

Heggebø sier seg enig i det. Grovt sett er det en større andel plastavfall fra fiskerinæringen lenger nord på kysten. I sør er andelen plast som kommer fra husholdningene større.