Fiskeribladet har tidligere omtalt Harstad kommunes planer for næringsutbygging på Rødskjær i Tjeldsundet, noen mil sør for sentrum og ikke langt unna fylkesgrensa mot Nordland.

I kommunens arbeid ned en ny reguleringsplan for området viste det seg etter hvert at et ønske om utfylling på nordsida av Rødskjær-halvøya vil bety at et flere mål stort havbunnsområde med ålegress går tapt.

Oppvekstområde

Ålegress er en helt spesiell sort bunnvegetasjon der en rekke fiskeslag trives i oppvekstperioden, og der flere av sjøfuglartene finner føde.