Han poengterer at de 20 områdene NVE lanserte denne uken skal utredes videre for å synliggjøre konsekvensene av en eventuell utbygging.

Tidlig fredag morgen ankom fisker Rune Myreng og «Myrengfisk 2» Båtsfjordbruket. Han har fisket hyse og torsk ved Sølebanken, som ligger i ett av de 20 områdene NVE har identifisert for videre havvind-utredning.

– Mengden fisk er grunnen til at jeg går til Sølebanken for å fiske. Det er grunne der, og hysa liker å sitte på bunnen der.