I en epost til Fiskeribladet skriver Vestre:

«I Norge har vi god tradisjon for sameksistens mellom fiskerinæringen og olje- og gassnæringen. Vi har gode forutsetninger til å få til dette også når det skal bygges ut havvind. Fiskerinæringa kan være helt trygge på at vi skal ta hensyn til dem og andre næringer. Dette er jeg i tett og god dialog med fiskeri- og havministeren om.»

Enveiskjøring

Fiskebåtreder Pål Arne Roaldsnes fra Møre og Romsdal, er derimot ikke enig med ministeren: