Mer regn og ekstremvær fører til at det havner mer jord og annet organisk materiale i elvene. Det gjør havet mørkere, melder NRK.

Seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Kari Grundvig, sier de over en periode på minst 30 år har sett økende avrenning fra elver og økt nedbør. Det har gitt mørkere vann, mer løse partikler og brunt vann enkelte ganger.

Dette vil påvirke livet i havet i fremtiden. Fisken er avhengig av å bruke synet når den skal finne mat. Mørkere hav gjør det vanskeligere å finne mat. I tillegg får vi en oppblomstring av andre arter som kanskje ikke er så heldig, for eksempel maneter.