Forskerne ved Havforskningsinstituttet fant ingen overskridelser av EUs grenseverdier, melder instituttet.

Mesteparten av fisken var oppdrettslaks, men forskerne sjekket også regnbueørret, kveite, piggvar, røye, torsk og flekksteinbit.

De skriver videre at fiskene ble analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd, og resultatet blir sett på som representativt for den merden.

På vegne av Mattilsynet sjekker de hvert år norsk oppdrettsfisk for ulovlige og uønskede stoffer. Det er et krav fra EU, og skal sikre at norsk oppdrettsfisk ikke inneholder uønskede stoffer som kan være helseskadelige, skriver de i pressemeldingen.