Ny forskning viser nå issmeltingen i polarområdene skjer enda hurtigere enn tidligere antatt.

– De siste årene har det vært en gjenganger at temperaturøkningen er dobbelt så høy i Arktis enn i resten av verden. Nå viser nye data at den er tre ganger så høy, sier klimaforsker ved Meteorologisk Institutt, Ketil Isaksen, til NRK.

Isaksen er en av forskerne bak en fersk AMAP-rapport som denne uken legges frem under ministermøtet i Arktisk råd.

AMAP er en av Arktisk råds seks arbeidsgrupper, som skal overvåke og rapportere om forskjellige klima- og miljøproblemstillinger i Arktis.

Bekymret

Mellom 1971 og 2019 har gjennomsnittstemperaturen økt med 3,1 grader i Arktis. Dette viser nye beregninger som er gjort i områder nord for 65 grader nord.

– Det er utrolig bekymringsfullt, både for naturgrunnlaget vårt, havnivåøkning og lokalsamfunn og urfolk i Arktis, sier viseformann i AMAP og fagdirektør i Miljødirektoratet Marianne Kroglund til kanalen.