Det sier Jon Tarjei Kråkenes, leder for den kommersielle delen av Orcelle Wind-prosjektet i rederiet Wallenius Wilhelmsen til Kystens Næringsliv. De vinddrevne skipene som er under utvikling skal kunne kutte utslippsmengden med mellom 50 og 90 prosent.

Målsetting om 2027

Fremtidsvisjonen som rederiet utviklet en modell av til World Expo i Tokyo i 2005 er nå i ferd med å bli virkelighet. I løpet av året skal en landbasert rigg med fullskala versjon av en 50 meter høy vindvinge testes på land i Sverige.