Dersom det etableres gruvedeponi i Repparfjorden kan hyse bli en viktig art for videre overvåkning, skriver Havforskningsinstituttet (HI) i en artikkel på sine nettsider.

Hysa er nemlig ekstra egnet til å avsløre endringer i metaller og andre grunnstoffer i fjordens bunn, viser instituttet til.

Gruveselskapet Nussir ASA har fått tillatelse til å etablere et nytt sjødeponi for kobbergruveavfall i Repparfjorden. Fjorden ble også brukt som deponi for gruveavfall i perioden 1972 til 1978.

Sensitiv art

HI-forskere har kartlagt en rekke metaller og andre grunnstoffer i flere sjømatarter i Repparfjorden for å få et godt bilde av miljøpåvirkningen i dag. Undersøkelsen vil også kunne brukes som et utgangspunkt for å følge med på eventuelle forandringer dersom området blir brukt som deponi igjen, mener instituttet.

Ved etablering av et nytt deponi er det viktig å følge med på utviklingen av konsentrasjoner av grunnstoff som kan være giftige for marine organismer, eller er uønsket i sjømat.

– Vi så at det var hyse som var den mest sensitive arten med tanke på å vise endringer i grunnstoffer i fisk. Dette kan skyldes dietten til hyse, som blant annet lever av å beite på organismer fra bunnen. Vi foreslår derfor at hyse kan brukes som indikatorart for videre oppfølging av Repparfjordens tilstand, sier forsker Tanja Kögel i saken hos HI.