Hugstmyr Woie trekker fram vindkraftutbyggingen i Fosen i Trøndelag som Høyesterett mener er i strid med urfolks rettigheter.