Hugstmyr Woie trekker fram vindkraftutbyggingen i Fosen i Trøndelag som Høyesterett mener er i strid med urfolks rettigheter. Høyesterett konkluderte på dette tidligere i høst. Hun mener Fosen-saken er relevant for det samiske perspektivet i Repparfjord-saken.

Brev til næringsministeren

En annen sak som har gitt vind i seilene til gruvemotstanderne, er at sjømatnæringen tydeligere har kommet på banen med kritiske spørsmål til sjødeponi.

Her skal gruvedriften gjenoppstå. Folldal Verk har tidligere hatt gruvevirksomhet i Repparfjord fra 1972 til 1978. Etter at virksomheten har lagt brakk i mange år, jobber nå gruveselskapet Nussir for å komme i gang med utvinning av kobber.