Havforskningsinstituttet har i en artikkel samlet kunnskap om hva de vet om kvikksølvnivåene hos bunnfisk i norske fjorder.

Det er særlig brosme som har høye nivåer av kvikksølv i enkelte fjorder, men i andre arter som lange og torsk er nivåene lavere.

Fraråder å spise fisken

I både Hardangerfjorden og Sognefjorden er nivåene av kvikksølv i brosme høyere enn det som er satt som grenseverdien for mattrygghet, viser HI til. Mattilsynet advarer derfor mot å spise dypvannsfisk fra Hardangerfjorden og brosme fra størstedelen av Sognefjorden.

– Kvikksølvnivåene i brosme fra Hardangerfjorden er de høyeste av de områdene som vi har undersøkt, men det er nesten like høye nivåer i brosme i Sognefjorden, sier forsker Sylvia Frantzen i artikkelen.

Gammel tungindustri

Bakgrunnen for de høye kvikksølvnivåene i Hardangerfjorden er hovedsakelig gammel tungindustri som har foregått i flere hundre år. I Sognefjorden derimot, er det ingen kjente forurensningskilder, slik at der er kvikksølvet kommet langveis fra. Dette gjelder for øvrig også Hardangerfjorden. Kvikksølv sprer seg nemlig over lange avstander i atmosfæren.

Kvikksølvnivåene blir lavere jo lenger nord man kommer. I tillegg avtar de fra innerst i fjordene, ut til kysten og videre ut i åpent hav, forteller Frantzen.

Et lignende mønster er også funnet for mange ulike fiskeslag. Lengst i nord, i Finnmark, var nivået i brosme aller lavest inne i fjordene.