– Det er pussig at våre villfiskbestander skal forvaltes etter før-var-prinsippet. Men når det er fare for at ytre faktorer kan påvirke, som havvindturbiner, så skal en se bort fra det, sier Bakken.

Han mener at klokken nå er fem på tolv, eller muligens litt over tolv, når det gjelder å lage kjøreregler for bruken av havet.

Etterlyser arealplan

– Vi har lenge kjempet for en arealplan på havet, samt å få utredet hvilke konsekvenser det har for fiskeriinteressene og livet i havet at det nå skal satses stort på havvind.