Myndighetene har igangsatt en åpningsprosess for havbunnsmineralvirksomhet på norsk sokkel. I en fersk rapport oppsummerer Havforskningsinstituttet (HI) den kunnskapen det har om pelagiske økosystem i de aktuelle havområdene for slik industri - et geografisk område som dekker 26 prosent av norske havområder. Det melder HI på sine nettsider.

I rapporten, som er bestilt av Oljedirektoratet, oppsummerer en rekke eksperter ved HI kunnskapen de har om de ulike artene og økosystemet, fra den minste hoppekreps til de største hvalene.

Havforskere har undersøkt plankton, fisk, sjøvann og sjøpattedyr over mange år i de nordiske havene, men meste av kunnskapen om plankton fisk, er basert på undersøkelser fra dyp mellom 0 til 1000 meter.

Kun sporadiske undersøkelser

– Når det gjelder fisk, så er det kun gjort sporadiske undersøkelser nede på de største dypene. Her lever det arter som det ikke drives kommersielt fiskeri på, men som likevel kan spille en viktig rolle i økosystemet, forklarer HI-forsker Tina Kutti, som ledet rapportarbeidet.

De nordiske hav brer seg ut mellom Grønland og Norge – et enormt svært havområde.

– Vi snakker her om et område som er stort, og ikke minst svært variert areal. Det betyr at kunnskapen vi har, er fragmentert. Vi har kunnskapshull om liv og økosystemer i området, som vi bør få tettet, sier Kutti.