I en høringsuttalelse advarer Havforskningsinstituttet mot gruvedeponi i Sulitjelma, i Fauske kommune i Nordland. Instituttet mener deponering av gruveavfall i Langvatnet kan påvirke det marine livet i Skjerstadfjorden.

Miljødirektoratet har til behandling en søknad om deponering av avgang som inneholder sink og kobber, som skal utvinnes fra gruvedriften, pluss kjemikalier som brukes i utvinningsprosessen.

Ender opp i fjorden

Hi peker på at siden deponeringen skjer i ferskvann, skiller denne saken seg fra andre gruvesaker som instituttet har uttalt seg i tidligere.

«Men problemstillinger knyttet til stoffene som skal deponeres vil likevel være aktuelle for det marine miljøet. Vannmasser fra Langvatnet ender nemlig opp i Skjerstadfjorden», viser HI til.

– Vi anbefaler ikke gruvedeponi på grunn av negative konsekvenser det kan ha for det marine livet i nærheten. Det har tidligere vært gruvedrift der i mer enn hundre år, så vi vet allerede at innhold fra gruveavfallet ender opp i Skjerstadfjorden, sier havforsker Stig Valdersnes.