– Ja det har spredd seg en oppfatning om at «Havpanelet» er et FN-panel. Dette blir ikke korrigert av