– Ja det har spredd seg en oppfatning om at «Havpanelet» er et FN-panel. Dette blir ikke korrigert av Havpanelet selv. Så du kan si at Havpanelet seiler under falskt flagg, sier journalist, idéhistoriker og forfatter av blant annet «Havboka», Morten A. Strøksnes.

Norsk initiativ

Havpanelet er et norsk initiativ og består av statsledere fra til sammen 15 kyststater etter at USA ble med tidligere denne uken.

Land som er med i Havpanelet er:

USA, Australia, Canada, Fiji, Jamaica, Japan, Portugal, Chile, Ghana, Indonesia, Kenya, Mexico, Namibia, Palau og Norge.