Fiskeridirektoratet har fått en ekstra bevilgning til å bidra med hastetiltak mot pukkellaks i sommer. Pengene vil bli brukt til å ta ut pukkellaks fra vassdrag. Det går fram av en melding fra Fiskeridirektoratet mandag.

Direktoratet vil samarbeide med Miljødirektoratet og Statsforvalterne om hvordan midlene best kan brukes. Det er hentet inn pristilbud og vi vil inngå kontrakter med aktører som kan utføre slikt arbeid, går det fram av meldingen.

Uttaket vil skje i juli og august, med mål om å få tatt ut fisk fra vassdrag før gyting.

Pukkellaksen er en fremmed art i Norge og er rapportert i svært store mengder i år, noe som bekymrer sterktPukkellaksen har opprinnelig spredd seg fra Kolahalvøya i Russland etter utsettinger der.

Arten har en toårig livssyklus, og det er oddetalsbestanden som er mest tallrik i Norge nå. Spesielt i 2017 opplevde man at pukkellaks spredde seg langs hele kysten i Norge, og videre sør og vest i Europa.

Kjennetegn for å skille pukkellaks fra våre laksefisker er mørke flekker på sporden, svart tunge og kraftig rødfarge på kjøttet.

Fangst av pukkellaks i elv skal rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye, som i laksebørser og andre rapporteringssystemer på nett.