– Størstedelen av bestandene vi fisker på er forventet å gjøre det bra fram mot 2050. Går vi lengre fram i tid, og ikke klarer å stoppe klimaendringene, så får vi et anna bilde, uttaler havforsker Olav Kjesbu ved Havforskningsinstituttet (HI) til hi.no.

Kjesbu har ledet arbeidet med studien der over 40 forskere ved HI har gått sammen for å vurdere utviklingen til bestandene når havet blir varmere og næringsnettet blir skrudd sammen på nytt.

Arbeidet med studien startet i mai 2019.

Is-avhengige arter i nord som Polartorsk, og kaldtempererte arter i sør som kysttorsk og nordsjøtorsk er «taperne» i analysen.

«Vinnerne» er blant annet skrei og hyse i Barentshavet, makrell i Norskehavet og lysing i Nordsjøen, som utvider nordover.

– Lysingen trives særs godt med klimaendringene. De fleste andre artene har et eller flere «svake punkt» der de blir påvirket negativt av klimaendringer, seier forskeren.

Videre sier han at en art er evolusjonært tilpasset et visst spenn av klimavariasjoner. Viss en kommer utenfor det spennet, vil de fleste treffe på en utfordring.

Studien ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet «Fish and Fisheries» like før jul i 2021.