På bakgrunn av en ny rapport med ny kunnskap vil ikke selskapet jobbe videre med etableringen av ny lokalitet i Frakkfjorden i Loppa, skriver selskapet på sine nettsider.

Grieg Seafood Finnmark har hatt et ønske om å utvikle virksomheten sin i Loppa, og har siden 2019 jobbet med etablering av nye lokaliteter i Frakkfjorden i Loppa kommune.

Som en viktig del av kommunens arealplanarbeid, ble Akvaplan-niva engasjert for å konsekvensutrede etablering av nye lokaliteter i Loppa kommune, deriblant i Frakkfjorden.

Det har vært bekymringer knyttet til etablering i Frakkfjorden hos enkelte, særlig hos lokale fiskere, skriver selskapet.

Begrenset produksjonsvolum

Rapporten fra Akvaplan-niva konkluderer med at Frakkfjorden har den svakeste resipienten av fjordene som ble evaluert. Det betyr at det kun er mulighet for et begrenset produksjonsvolum i fjorden, for å unngå å overbelaste fjordsystemet. Rapporten konkluderer også med at Frakkfjorden vil ha størst konflikt med fiskeriinteresser, på grunn av konflikt med etablerte låssettingsplasser, skriver selskapet.

– På bakgrunn av denne rapporten ønsker ikke Grieg Seafood Finnmark å jobbe videre med etablering av lokaliteter i Frakkfjorden. Vi må ta innover oss ny kunnskap som kommer, uttaler Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, på selskapet sine nettsider.