Store mengder av den svartelistede pukkellaksen har gytt i Tanavassdraget. Lokal forvaltning og sentrale myndigheter er nå bekymret for konsekvensene, melder NRK.

– Tellingene våre i elva ved Polmak, noen mil opp i vassdraget, viser at 40.000 pukkellaks har svømt oppover i Tanavassdraget for å gyte, sier en fortvilet nestleder i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Benn Larsen til kanalen.

Han sier at i tonn er det nesten dobbelt så mye fisk som de forventer av den lokale atlanterhavslaksen.

Alvorlig trussel

Norske og finske myndigheter, som sammen forvalter Tanavassdraget, klarte ikke å bli enige om fellestiltak. Forskere mener pukkellaksen er en alvorlig trussel for stedbundne arter i Norge.

Tanavassdraget er karakterisert som et av de viktigste gyteområdene for atlanterhavslaksen. Men de siste årene har laksebestanden i vassdraget vært alarmerende lav, og i april i år ble Norge og Finland enige om å innføre totalforbud mot laksefiske i 2021.

Fredning av vassdraget ga imidlertid en uventet effekt. Det ga pukkellaksen fri bane opp i vassdraget, skriver NRK.