Havforskningsinstituttet (HI) melder at det nå i sommer ble meldt inn en fremmed art i kategorien mosdyr gjennom «Dugnad for Havet».

Oppdaget i 2020

Høsten 2020 skulle Ralph Magne Johansen ta opp badetrappa si på Borøya utenfor Tvedestrand. Han så at den var fullstendig overgrodd av noe han ikke hadde sett før. Tette, små finforgreinete «busker» opp til 10 cm høye, skriver HI på sine nettsider. Ved nærmere undersøkelser ble organismen funnet på brygger og båter, både hos ham selv og hos naboene. Funnet ble meldt inn gjennom «Dugnad for Havet» i juni.

– Mosdyr er nokså vanskelig å artsbestemme, og vi må vanligvis til utlandet for å få sikker identifikasjon. Derfor tok vi prøver fra funnstedet, som vi sendte til Andrea Waeschenbach ved naturhistorisk museum i London, sier forsker Anders Jelmert.

Etter cirka en uke fikk forskerne bekreftet at det virkelig var Tricellaria inopinata.

En konkurrent

Mosdyr vil først og fremt konkurrere om maten med organismer som filtrerer sjøvann, slik som skjell, rur og maneter. De vil dessuten konkurrere med andre fastsittende organismer om plass. Her vil de konkurrere med makroalger, skjell, rur, sekkedyr og snegl, opplyser HI i artikkelen.