Det skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

– Andelen rømt oppdrettslaks i de ville laksebestandene i fjor er den laveste som er observert siden det nasjonale overvåkningsprogrammet startet i sin nåværende form i 2014, sier Vidar Wennevik i meldingen.

Han leder overvåkningen av rømt oppdrettslaks i elvene. I 2020 gikk også mengden rapportert rømt laks ned, i motsetning til i 2018 og 2019 da det ble rapportert om mye rømt oppdrettsfisk.

– Vi ser at andelen rømt oppdrettslaks i elvene er lavere enn tidligere, både om sommeren og om høsten nærmere gytesesongen. Det er fortsatt noen få elver hvor andelene er for høy, og for enkelte av disse elvene har dette sammenheng med konkrete rømningsepisoder, sier Wennevik.

Ikke all rømt fisk som observeres i elvene kommer frem til gyteplassene og deltar i gytingen. Laks som rømmer sent i produksjonssyklusen har trolig mindre sjanse til å lykkes på gyteplassen enn smolt som rømmer om våren. Den får en mer naturlig livssyklus der den kan vandre ut i havet og returnere til elvene i årene etterpå

Norge har over 400 laksevassdrag. Rundt halvparten overvåkes.

– Mens dekningen er svært god i noen områder, er det andre deler av kysten hvor overvåkningsprogrammet kun dekker en liten andel av vassdragene. I disse områdene er det behov for å styrke innsatsen, sier Wennevik i meldingen.

Her finner du hele rapporten for fjoråret.