Ved å bruke kunnskapen fra kveite-oppdrett har forskerne nå fått til så mye rødspette at de vokser ut av karene sine. Null sykdommer, ingen dødelighet og lite deformasjoner, er noe av det som overrasker forskerne, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Etter et vellykket yngel-forsøk, er forsker Anders Mangor-Jensen nå i gang med å følge opp veksten på rødspettene.

Vokser tre ganger så fort

Biologisk sett har forsøket gitt få utfordringer fra starten av, og dermed kan rødspette ha potensial til å bli en ny marin oppdrettsart. Datagrunnlaget er ikke klart, men veksten er sammenlignbar med kveiten de første 10-12 månedene. I yngelstadiet ser det ut som om rødspetten vokser fortest.

– Vi har klart å oppdrette rødspette med null sykdommer, ingen dødelighet og minimalt med deformasjoner. Fisk som overlever og vokser så godt som dette, har god fiskevelferd, forklarer Mangor-Jensen på Havforskningsinstituttets nettsider.

Skal få vokse videre

Rødspetten er en populær matfisk i hele Nord-Europa.

Foreløpig kan det se ut som om rødspetten vokser like fort som kveiten det første året. Nå er spørsmålet om flyndrefiskene vokser godt nok til å bli kommersiell størrelse på rundt et kilo innen de er tre år.

– I naturen blir de fisket mye på, og fiskene vi får er derfor veldig små. Villfanget rødspette har en maksvekt på fire-fem kilo, men de som blir fisket er vanligvis rundt et halvt kilo, forklarer Mangor-Jensen.

I tiden fremover skal disse individene få vokse videre.

- Håpet er at de skal bli så store at rødspettefiletene er to til tre centimeter tykke, sier han.