I en studie har forskere ved Havforskningsinstituttet sett på hvordan innholdet av de viktigste næringsstoffene i oppdrettslaks har utviklet seg de siste femten årene.

Laksen inneholder fortsatt mye marint omega-3 og vitamin D, slår Havforskningsinstituttet fast.

– Resultatene våre viser at selv om innholdet av marine omega-3-fettsyrer er mer enn halvert, så inneholder laksen fortsatt mye av det viktige næringsstoffet, sier doktorgradsstipendiat Amalie Moxness Reksten i en artikkel på HIs nettsider.

Mer vegetar-fôr

HI-forskerne har undersøkt rett over tusen laks fra ulike oppdrettsanlegg rundt omkring i Norge, i perioden 2005 til 2020. Laksen har over de siste 15 årene gått fra å spise et fôr med hovedsakelig marine ingredienser, til et fôr med mer vegetabilske ingredienser som soya, raps, hvete, mais og solsikke.

Det er spesielt feit fisk som laks, sild og makrell som er rik på omega-3. Man finner det også i tran og andre fiskeoljer.

– I dag dekker én middagsporsjon med 175 gram oppdrettslaks dagsbehovet hos voksne for både omega-3, vitamin B12 og vitamin D. Én middagsporsjon er faktisk nok til å dekke hele ukesbehovet for de marine omega-3-fettsyrene for voksne, sier Reksten.