Mandag ble den nye FN-rapporten om klimaendringene presentert. En av hovedkonklusjonene er at dersom dagens nivå av klimagassutslipp fortsetter, vil verden nå 1,5 grader på tidlig 2030-tallet, og passere to-graders oppvarming rundt midten av århundret.

Trond M. Dokken, konserndirektør i Norce Klima. Foto: Andreas Graven/Norce

Vil få stor betydning

– Dette vil selvsagt få stor betydning for både fiskeri- og havbruksnæringen. Det vil kunne føre til både varmere hav og mer havforsuring. Begge deler vil kunne slå negativt inn på fiskebestandene, sier Trond Dokken, konserndirektør i Norce.