I en ny studie har HI-forskere undersøkt jodinnholdet i 96 forskjellige tang- og tareprodukter. For enkelte av produktene var innholdet av jod så mye som hundre ganger den øvre grensen for hva som er anbefalt å få i seg, melder HI på sine nettsider.

Produkter og mat som inneholder tang og tare blir stadig mer populært, og det blir stadig tilsatt i nye matvarer, som sjokolade, kaviar og kosttilskudd.

For mye

– For 54 av produktene vil kun én porsjon eller dose overstige det som er anbefalt grense for daglig inntak av jod, sier forsker Inger Aakre.

I produktene som var rene tang og tare- produkter varierte jodinnholdet fra 128 mikrogram til 62 000 mikrogram i kun én porsjon. Til sammenligning er anbefalt daglig inntak av jod på 150 mikrogram.

– Det vil si at man lett kan få i seg for mye jod dersom man bruker slike produkter i kostholdet sitt, sier Aakre.

I vinden

Forskerne undersøkte til sammen 96 forskjellige produkter. 43 var rene tang- og tareprodukter, 39 var matvarer som inneholder tang og tare, som for eksempel sjokolade og kaviar. I tillegg ble 14 ulike kosttilskudd undersøkt.

For matvarene som var tilsatt tang eller tare varierte jodinnholdet i kun én porsjon fra 30 mikrogram til 25 000 mikrogram. For kosttilskuddene varierte nivåene fra 5 til 5600 mikrogram i én daglig dose.

Alle produktene ble kjøpt i butikker i Bergen og Oslo, i tillegg til norske nettbutikker.

– Jeg er overrasket over hvor mange ulike produkter vi fant, og det var nesten slik at vi måtte begrense oss. Det viser at slike produkter er i vinden nå, sier Aakre.

Viktig næringsstoff

Det var artene fingertare, sukkertare, og kombu som inneholdt mest jod. Merkingen av jodinnhold og mengden tang og tare som var brukt i produktene var mangelfull for mange av produktene.

Jod er et næringsstoff som er viktig for kroppen. Tidligere studier har vist har mange, spesielt unge kvinner, har for lite jod.

Men samtidig er det heller ikke bra å få i seg for mye jod. Dersom vi får oss i for lite jod kan det påvirke stoffskiftet vårt, og det samme skjer ved for mye jod.