Det sier Hammerfest-ordfører Terje Wikstrøm (Ap). Hammerfest er vertskommunen til gruveselskapet Nussir sin planlagte kobbergruve i Repparfjord.

– Det hadde neppe vært en så stor andel imot sjødeponi hvis de hadde gjort spørreundersøkelsen i Hammerfest, sier Wikstrøm til Fiskeribladet.

Terje Wikstrøm (Ap) er ordfører i Hammerfest. Foto: Agnar Berg

80 prosent nei

Norstat har gjort undersøkelsen på oppdrag fra Norges Naturvernforbund.

1000 personer fordelt over hele landet ble 13. desember i år oppringt og stilt dette spørsmålet:

«Bør gruveselskaper få lov til å deponere avfallsstoffer i sjø, slik det er planlagt i Førdefjorden og Repparfjord?»

De som svarte ble også spurt om politisk preferanse, alder og kjønn.