NRK melder at fiskere på La Palma erfarte at fisken forsvant fra havet flere måneder før vulkanutbruddet på øya. De mener fisken må ha merket vulkanen.

– Det er ikke utenkelig at fisk kan ha oppdaget forstyrrelser i forkant, sier Frode Vikebø, forskningssjef og oseanograf ved Havforskningsinstituttet til kanalen.

Han understreker at han ikke er kjent med om det finnes data på hvordan vulkanen har påvirket temperaturen eller andre forhold i havet rundt øya.

– Spørsmålet er om livet i havet kan ha oppdaget lyd, vibrasjoner og temperaturøkninger. Spesielt lyd og temperatur er faktorer som kan påvirke organismer rundt øya.

Påvirker livet i havet

Vikebø viser til studer gjort her i våre hjemlige farvann, viser at lyd påvirker atferden til marint liv.

Det er påvist at noen fiskearter forflytter seg langt bort fra områder med eksempelvis seismikk. I tillegg undersøkes det nå hvordan støyen som kommer som følge av havvind-utbygging påvirker fiskene.

Oseanografen Eugenio Fraile sier til spansk TV at lavaen senker pH-verdien i sjøvannet og gjør det surt.

– Det driver levende vesener vekk fra området og det kan ta år før de kommer tilbake. Men i motsetning til korallene og andre arter som er festet på havets bunn, har fisken forlatt området før lavaen kom.