– Hvis det skjer en ulykke …

Lis Lindal Jørgensen, forsker ved Havforskningsinstituttet og med Barentshavet og Arktis som spesialområde, drar litt på det.

– … hvis det skjer en ulykke med en fraktebåt med kjemikalier eller olje, vil det være svært vanskelig å rydde opp.

Lis Lindal Jørgensen er forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet

Forskeren kjenner godt til de ugjestmilde områdene langt nord, og forteller at ferdsel i Arktis stort sett er på eget ansvar.

– Der oppe er det lange avstander, lang vei til redning og ikke noe sikkerhetsnettverk, ingen risikoplaner.