Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes vel 15 millioner kroner av i neste års budsjett til flere feller i elvene i Finnmark. Det melder NTB.

I Vestre Jakobselv går det gjennomsnittlig opp 4000 atlanterhavslaks hvert år. I sommer ble det rapportert om over 15.000 pukkellaks i nedre del av elven. Flere tusen dugnadstimer har gått til å fjerne den ubudne gjesten.

– Vi har satt av 15,3 millioner kroner for å kjøpe og montere nye flyteristfeller, opplyser klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Pengene rekker til omkring 15 feller i like mange vassdrag. Fordelen med disse fellene er at man kan sortere ut pukkellaks og rømt oppdrettslaks fra elvene, mens stedegen fisk skånes.