Mistanken kom snikende for noen få år siden. Havforskningsinstituttet (HI) fikk tilsendt bilder av makrell med unormale nyrer fra våkne prøvetakere ute på fiskemottakene, som kvalitetssjekker fisken.

Forskerne kunne av bildene se at fisken hadde en nyresykdom, melder HI i en artikkel på sine nettsider.

Kornete nyrer

For å finne ut hvilken sykdom dette var, trengte forskerne å undersøke syk fisk. De fikk dermed tilsendt prøver fra fiskefeltet, samt hentet inn prøver fra egne overvåkningstokt. Analyser ga svaret; de fant mykobakteriose, også kalt fisketuberkulose i makrellen.

Mykobakteriose er en velkjent bakteriesykdom hos fisk. Den kjennetegnes ved at nyrene ser veldig kornete ut.

De siste årene har sykdommen forekommet stadig oftere i oppdrettsanlegg lenger sør i Europa.

– Vi har derimot ikke hatt problemer med denne sykdommen i norske anlegg, fordi bakterien helst liker seg i et varmere klima, sier havforsker Nina Sandlund ved Havforskningsinstituttet (HI).

Smitte mennesker?

Så langt har ikke forskerne gjort undersøkelser av omfanget.

– Men vi får fortsatt inn rapporter om observasjoner av nyresykdom hos makrell fra fiskemottakene, sier HI-forskeren.

De aller fleste sykdommer hos fisk kan ikke smitte videre til mennesker. Men det potensialet har mykobakteriose, viser HI til.

– Vi har derimot ikke undersøkt om den varianten vi har påvist i makrell har den evnen, sier Sandlund.

Makrell med knudrete nyrer – et kjennetegn på sykdommen. Foto: Havforskningsinstituttet/Journal of Fish Diseases (2023) (montasje)