Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møter i morgen næringen til et innspillsmøte om klima og CO2-avgiften for fiskeflåten. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Målet med møtet er å høre om fiskeflåtens tilnærming til det grønne skiftet, sier fiskeri- og sjømatministeren i en uttalelse.

Departementet opplyser at blant de inviterte er deltakere fra fiskeflåtens organisasjoner, virkemiddelapparatet og forvaltningen. I tillegg vil statssekretær Magnus Thue fra Finansdepartementet delta.

Tema for diskusjonen blir CO2-avgiftens innretning, kompensasjonsordningen for fiskeflåten, virkemidler til grønn omstilling og tilgjengelig teknologi.

Møtet foregår digitalt.