Pukkellaksen kan gjøre skade på norske fiskearter og biologisk mangfold.

– Invasjon av pukkellaks langs norskekysten har over tid vært en bekymring på grunn av sykdomsoverføring til annen villfisk og oppdrettsnæringen. Jeg ønsker å bidra til den gode jobben som gjøres av miljøforvaltningen og lokale aktører i den viktige innsatsen med å bekjempe arten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding mandag kveld.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ledet et arbeid på oppdrag fra Miljødirektoratet. De har kommet med forslag til en handlingsplan mot pukkellaks i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Miljødirektoratet gir allerede støtte i år til bekjempelse av pukkellaks i tråd med denne handlingsplanen. Elvene i Finnmark vil bli prioritert i arbeidet med å bekjempe pukkellaksen Det vil også bli lagt spesiell vekt på utfisking i Tana, opplyses det i meldingen.

– Pukkellaksen er en fremmed art som ikke hører hjemme i norske elver og farvann. Vi vurderer nå Miljødirektoratets forslag til prioritering av tiltak mot pukkellaks. Den jobben som gjøres i Norge nå vil ikke bare ha betydning for våre egne fjorder og elver, men kan også få betydning for andre deler av Europa, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i meldingen.

Pukkellaks karakteriseres også av sine markante prikker – særlig på sporden. Foto: Arkivfoto IntraFish