Fiskeridirektoratet har i dag lagt ut på høring et forslag om å åpne for taretråling fra grensen til Trøndelag fylke til Vega i Nordland.

Per i dag er kyststrekningen fra og med Rogaland fylke til og med Trøndelag fylke åpen for kommersiell høsting av tare - men altså ikke Nordland. Det har imidlertid foregått prøvehøsting på en kyststrekning fra grensen til Trøndelag fylke til Vega siden 2013, i regi av Havforskningsinstituttet.

160.000 tonn tare årlig

Formålet med prøvehøstingen har vært å samle data om hva som er en bærekraftig høsting av stortare i dette området. HI har utarbeidet en rapport fra dette arbeidet. Fiskeridirektoratet viser til i sitt høringsnotat at HI konkluderer med at «det er biologisk forsvarlig å åpne dette kyststrekket for kommersiell høsting av tare med nærmere angitte begrensninger».

Rapporten finner du HER.

Årlig høstes om lag 160.000 tonn tare langs norskekysten. Mange er bekymret for effekten på tareskogen, men den er begrenset, viser ny forskning, ifølge Havforskningsinstituttet (HI).

Forslaget fra Fiskeridirektoratet som nå er på høring, har høringsfrist 29. april.

Høringsnotatet finner du her.