– Havvindutbygging er noe våre medlemmer er bekymret for og snakker mye om. Derfor har vi også jobbet mye med høringsinnspillet, og vi kommer til å følge opp denne saken fremover, sier informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag til Kystens Næringsliv.

Selv om Fiskarlaget ser behovet for fornybar energi og ikke stiller seg kategorisk avvisende til havvind, er Indrestrand opptatt av at utbyggingen ikke skjer på en måte som skader havmiljøet og driver fiskerne vekk fra viktige felt.

Mange ganger større areal

Lav utnyttelsesgrad krever et større areal, påpeker organisasjonen i forbindelse med høringsinnspillene.