Virksomheten til den voksende organisasjonen for miljøsertifisering av fisk, MSC, blir møtt med kritiske røster.

Autolinebåtreder Hallgeir Holmeset finner det ikke logisk at lange og brosme fisket av en islandsk båt sendes ut i markedet med MSC-godkjenning, mens den samme fisken tatt av en norsk autolinebåt ved siden av ikke får bruke tilsvarende merking eller sertifisering.

Ikke splitt kysttorsken

Fiskekjøper Per Mjelva fra Marine Sales i Ålesund sier at det er variasjon blant fiskeeksportørene i hvor stor grad de merker MSC-sertifiseringen.