Etablering av vindkraftverk til havs må ikke fortrenge fiskernes historiske rett og adgang til fiskefeltene. Det skriver arbeids- og interesseorganisasjonen Fiskebåt i et høringsinnspill til Olje- og energidepartementet.

Departementet har bedt om tilbakemeldinger på en tildelingsmodell for havvindaktører.

Fiskebåt understreker også at hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk må ivaretas. Etableringer av vindkraftverk må heller ikke på en negativ måte forstyrre fiskens naturlige vandringsmønster, skriver organisasjonen.

De mener det må stilles strenge krav og forventninger til aktører som viser interesse for å bygge ut vindkraftverk til havs. «I denne sammenheng vil det være naturlig at det stilles krav til aktuelle aktører om å tette kunnskapshull gjennom forskning», står det i høringsuttalelsen.