Stortinget vedtok i mai endringer knyttet til årets sjølaksefiske. Fiskarlaget viser på sine nettsider til at organisasjonen har jobbet intenst med saken, og nå gjenstår å se hvordan regjeringen følger det opp.

«Vi forventer at krokgarnfisket får fortsette i Finnmark i inneværende år, at sjølaksefiskere i Agder og på Jæren får fiske som i fjor, og at alle andre som mister inntekt kan søke om dispensasjon», skriver Fiskarlaget og Norske Sjølaksefiskere i et felles brev til Sveinung Rotevatn.