Norges Fiskarlag skal i juni vedta en strategi mot marin forsøpling. Et digitalt møte 26. april skal gi et informasjonsgrunnlag til arbeidet, skriver laget på sine hjemmesider.

Det er satt av to timer til møtet og leder Kåre Heggebø og nestleder Jan Roger Lerbukt er blant dem som skal delta.

– Vi får høre konkrete erfaringer og tanker om hva den enkelte kan ta tak i for å løse sin del av utfordringene, i tillegg til erfaringer fra tiltak om bord i eget fartøy, skriver Fiskarlaget.

Det blir også en gjennomgang av rapporten Makroplast fra fiskeri og havbruk.