Forsker Petter Kvadsheim fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har kommet hjem etter seks uker på Vestvågøy. Der har han jobbet med å framskaffe informasjon om hørselen hos bardehval.

– Det har vært utrolig spennende og lærerike uker. Vi kom flere steg videre fra fjoråret. I år fikk vi fanget to hvaler, sier Kvadsheim på telefon til Fiskeribladet.

Petter Kvadsheim er forskningssjef på prosjektet «Hva hører vågehvalen?» Foto: Privat

Målet for fjoråret var å fange minst en ung vågehval levende i et naturlig basseng mellom to øyer i Lofoten.