Norge får gruveavfall-kritikk fra ESA som er EØS-avtalen sitt overvåkingsorgan. Det skjer etter at elleve organisasjoner har klaget Norge inn for brudd på EUs mineralavfallsdirektiv, melder NRK.

Organisasjonene reagerer på planene om dumping av gruvemasser i Førdefjorden og Repparfjorden. Klima- og miljødepartementet vil nå gå gjennom norske regler og få dem i tråd med EUs mineraldirektiv, ifølge kanalen.