Rapporten som bærer navnet «Klimaveikart for fiskeflåten», er utarbeidet av Svein Thompson og Tønnes Thompson i rådgivningsfirmaet Stakeholder og ble publisert i oktober i år.

Dette er den andre rapporten de har utarbeidet om klimatiltak for fiskeflåten. I den første, som kom i 2017, pekte de på en videre strukturering som en av løsningene på klimautfordringene fiskeflåten står overfor.

Ikke bare strukturering

Eirin Roaldsen, som er daglig leder og medeier i K. Roaldsen fiskebåtrederi i Egersund, satt i referansegruppen som var oppnevnt av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) i arbeidet med den siste rapporten.