Eirin Roaldsen er kritisk til at strukturering brukes som argument i klimarapport om fiskeflåten

En ny klimarapport anbefaler innblanding av biodrivstoff for fiskeflåten i stedet for CO2-avgift. Den peker også på strukturering, noe Eirin Roaldsen stiller spørsmål ved.

Eirin Roaldsen mener det bør vurderes andre tiltak enn strukturering, for å nå målene om reduksjon i utslippene av klimagasser i fiskeflåten.
Eirin Roaldsen mener det bør vurderes andre tiltak enn strukturering, for å nå målene om reduksjon i utslippene av klimagasser i fiskeflåten.Foto: Kjersti Sandvik
Publisert 12. December 2021, kl. 04.30Oppdatert 16. December 2021, kl. 10.14