Rapporten som bærer navnet «Klimaveikart for fiskeflåten», er utarbeidet av Svein Thompson